Användarvillkor
Jag förstår att Kretskortet innebär ett personligt ansvar som innebär att jag kommer att sortera mitt avfall noggrant. Jag följer instruktioner, städar efter mig och tar inte med något från återvinningscentralen. Eftersom mitt besök bekostas av hushållens avgifter kommer jag inte att lämna avfall som uppstått vid yrkesutövning eller företagsverksamhet. Jag är också införstådd med att anläggningen övervakas med kamera och att mina inpasseringar kommer att registreras.

Jag godkänner villkoren